Nyheter

Webbdesign och wordpress

Om det finns någonting som räddat människor genom historien är det konst och möjligheten att få uttrycka sig utan gränser och förbud. Skall man vara strikt i sakfrågan har det förekommit förbud mot en hel del konstnärliga uttryck, men ingenting har kuvat konsten på sikt. I de flesta städer finns det en rad föreningar och organisationer som mer eller mindre ideellt kämpar för att alla skall få tillgång till forum var man kan uttrycka sin konst eller för att helt enkelt kunna njuta av alster från andra konstnärer. I perioder har man, som konstnär, kunnat få en rad bidrag för sin verksamhet och för många har detta varit en viktig plattform att stå på för att i lugn och ro kunna nå vidare i sina ambitioner. En av orsakerna till att många städer väljer att dela ut bidrag och stipendier kan vara för att konst och musik tenderar att vara någonting som förenar och som överbryggar klasser och segregation. Det finns ofta de som vill tala om ful- och finkultur, men i grund och botten handlar det om att uttrycka sig och gestalta vad man ser. I Sverige har det funnits, och finns, en hel del konstnärer som etablerat sig internationellt och vars utställningar är välbesökta.

Kreativitet för unga

Att redan som barn ges möjlighet att uttrycka sig konstnärligt, är någonting som kulturellt bevandrade föreningar ofta vill kämpa för. En vernissage för lokala konstnärer och ungdomar kan påverka en hel stad i en allt mer estetiskt orienterad riktning. I vilket fall är detta en ambition som i mångt och mycket återspeglar verkligheten. Genom större möjlighet att nå ut digitalt med sin konst, kan man också hämta inspiration och utvecklas stort i sin konst. Modernare uttryck som graffitti har på senare år fått en plats i etablerad konst och en bred scen finns tillgänglig för den med ambitioner inom en starkt aktiv och kreativ bransch.